/ Siemianowcki Informator dla Os骲 Niepe硁osprawnych

LODO艁AMACZE 2017

» zobacz wi臋cejSPRAWNI W PRACY

» zobacz wi臋cejINFORMACJA KROKIEM DO INTEGRACJI SPO艁ECZNEJ

» zobacz wi臋cejINFORMATOR DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH

» zobacz wi臋cejKongres Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ciami

Szanowni Pa艅stwo,

w imieniu Partner贸w i wsp贸艂organizator贸w mamy zaszczyt zaprosi膰 Pa艅stwa do wzi臋cia udzia艂u w Kongresie Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ciami, podczas kt贸rego b臋dziemy dyskutowa膰 o poziomie przestrzegania praw os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami w Polsce w 艣wietle zapis贸w Konwencji ONZ o prawach Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ciami.

Kongres odb臋dzie si臋 16 wrze艣nia 2015 r. w Warszawie, w Szkole Wy偶szej Psychologii Spo艂ecznej (ul. Chodakowskiej 19/31) 鈥 miejsce spotkania jest dost臋pne dla os贸b maj膮cych trudno艣ci z poruszaniem si臋. Organizatorzy zapewniaj膮 t艂umacza polskiego j臋zyka migowego i p臋tl臋 indukcyjn膮.

Wi臋cej informacji na temat kongresu oraz formularze zg艂oszeniowe znajd膮 Pa艅stwo pod adresem:
http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/kongres/Dzie艅 Otwarty dla Os贸b Niepe艂nosprawnych

Dzie艅 Otwarty dla Os贸b Niepe艂nosprawnych odb臋dzie si臋 20 maja 2015 w godzinach 9.00鈥14.00 w oddzia艂ach ZUS na terenie ca艂ego kraju.
Podczas Dnia Otwartego bezp艂atnych rad b臋d膮 udziela膰 m.in. specjali艣ci ds. ubezpiecze艅 spo艂ecznych, aktywizacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych, a tak偶e orzecznictwa dla cel贸w rentowych i pozarentowych.
Osoby zainteresowane b臋d膮 mog艂y uzyska膰 informacje w jednym miejscu.

W艣r贸d zaproszonych ekspert贸w znajd膮 si臋 m.in. przedstawiciele:
* Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych,
* Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych,
* Powiatowych Urz臋d贸w Pracy,
* Powiatowych Centr贸w Pomocy Rodzinie,
* Organizacji Pozarz膮dowych realizuj膮cych projekty na rzecz aktywizacji os贸b niepe艂nosprawnych.

Ka偶da osoba, kt贸ra odwiedzi plac贸wk臋 ZUS w tym dniu, otrzyma najnowsze wydanie "Informatora dla Os贸b Niepe艂nosprawnych" przygotowanego wsp贸lnie przez ZUS i PFRON oraz inne materia艂y informacyjne.

» 卢r贸d艂o: http://www.zus.plDekalog pracuj膮cego rencisty

» zobacz wi臋cejDoradcy podatkowi niepe艂nosprawnym

» zobacz wi臋cejWi臋ksze dop艂aty do turnus贸w, likwidacji barier oraz sprz臋tu

» zobacz wi臋cejWsparcie dla niepe艂nosprawnych i opiekun贸w

» zobacz wi臋cejInformacja w sprawie ustawy z dnia 10 pa慕dziernika 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy 鈥 Prawo o ruchu drogowym oraz niekt贸rych innych ustaw.

W celu zapewnienia osobom niepe艂nosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z聽 kart parkingowych, ustawa z dnia 10 pa慕dziernika 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy 鈥 Prawo o ruchu drogowym oraz niekt贸rych innych ustaw wyd艂u偶a do dnia 30 czerwca 2015 r. okres wa偶no艣ci kart parkingowych, wydanych na podstawie przepis贸w obowi膮zuj膮cych przed dniem 1 lipca 2014 r.
Ustawa z dnia 23 pa慕dziernika 2013 r. o zmianie ustawy 鈥 Prawo o ruchu drogowym oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) ograniczy艂a kr膮g os贸b uprawnionych do otrzymania karty parkingowej. W tym celu, jako now膮 podstaw臋 materialnoprawn膮 do uzyskania karty parkingowej przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, wprowadzi艂a orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci wydane przez powiatowy zesp贸艂 orzekaj膮cy.
Zgodnie z powy偶sz膮 ustaw膮, wymiana kart parkingowych mia艂a trwa膰 od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2014 r. Jednak偶e, z powodu konieczno艣ci rozpatrzenia znacznej ilo艣ci wniosk贸w o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci oraz maj膮c na uwadze dwuinstancyjno艣膰 post臋powania orzeczniczego, istnieje wysokie ryzyko nie rozpatrzenia cz臋艣ci z wniosk贸w do dnia 30 listopada 2014 r.
Aby umo偶liwi膰 wszystkim zainteresowanym osobom niepe艂nosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniaj膮cego do wydania karty parkingowej, nowelizacja wyd艂u偶a okres wa偶no艣ci kart parkingowych, wydanych na podstawie przepis贸w obowi膮zuj膮cych przed dniem 1 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r. (art. 1 nowelizacji).
Ustawa wejdzie w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

» ustawaDoradcy podatkowi niepe艂nosprawnym

Od dnia 18 marca do 29 kwietnia dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu +48 513-152-218 doradcy podatkowi z Krajowej Izby Doradc贸w Podatkowych - Oddzia艂 娄l膮ski b臋d膮 prowadzili bezp艂atne konsultacje dla os贸b niepe艂nosprawnych i ich rodzin w zakresie ulg i uprawnie艅 podatkowych.

» zobacz wi臋cejKarta informacyjna dla osoby stosuj膮cej przemoc w rodzinie

» zobacz wi臋cejPostaw na prac臋

» zobacz wi臋cejNowocze艣nie zrehabilitowani niewidomi "widz膮" i wiedz膮 wi臋cej

» zobacz wi臋cejProgram wyr贸wnywania r贸偶nic mi臋dzy regionami II - 2014

» zobacz wi臋cejUlga rehabilitacyjna

» zobacz wi臋cejNie b膮d慕 niepe艂nosprawny. B膮d慕 kompetentny!

Projekt "Nie b膮d慕 niepe艂nosprawny, b膮d慕 kompetentny", realizowany jest przez firm臋 The Challenge Group A. J. Molscy Sp贸艂ka Jawna.
Projekt jest wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia艂ania 6.1 Poprawa dost臋pu do zatrudnienia oraz wspierania aktywno艣ci zawodowej w regionie, Poddzia艂ania 6.1.1 Wsparcie os贸b pozostaj膮cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 - 30.06.2014.

Projekt ma na celu reintegracj臋 spo艂eczn膮 - zawodow膮 60 os贸b niepe艂nosprawnych (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) zameldowanych w mie艣cie Siemianowice 娄l膮skie oraz w Chorzowie, Katowicach, Mys艂owicach, Rudzie 娄l膮skiej i 娄wi臋toch艂owicach.

Projekt skierowany jest do nast臋puj膮cych grup docelowych:
osoby niepe艂nosprawne (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) - 60 os贸b (w tym 30 m臋偶czyzn i 30 kobiet, spo艣r贸d tych os贸b 10 b臋dzie stanowi艂o osoby niepe艂nosprawne i d艂ugotrwale bezrobotne, 10 os贸b b臋dzie do 聽25 roku 偶ycia, a 10 os贸b b臋dzie powy偶ej 50 roku 偶ycia).

Cele szczeg贸艂owe to:
- nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestnik贸w Projektu;
- nabycie do艣wiadczenia zawodowego przez Uczestnik贸w Projektu zgodnie z kierunkiem uko艅czonego szkolenia;
- wyposa偶enie w umiej臋tno艣ci i kompetencje spo艂eczne niezb臋dne w stosunkach zawodowych;
- nabycie przez Uczestnik贸w Projektu umiej臋tno艣ci zarz膮dzania w艂asn膮 karier膮 zawodow膮;
- wyposa偶enie w potrzebne kwalifikacje i umiej臋tno艣ci poruszania si臋 po rynku pracy;
- wzrost aktywno艣ci zawodowej Uczestnik贸w Projektu.

W ramach projektu organizatorzy oferuj膮:
- warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy takich jak: treningi motywacji, samooceny, komunikacji, wzmacnianie postaw samodzielno艣ci i odpowiedzialno艣ci, umiej臋tno艣膰 autoprezentacji, budowanie poczucia w艂asnej warto艣ci, analiza rynku pracy, sporz膮dzanie cv i list贸w motywacyjnych, pr贸bne rozmowy kwalifikacyjne, umiej臋tno艣ci zwi膮zane z higien膮, ubiorem i odpowiednim stylem 偶ycia oraz 偶ywieniem. W tym r贸wnie偶 kurs obs艂ugi komputera (ECDL);
- indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne (ka偶dy 聽Uczestnik projektu b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z 10 godzin porad zawodowych i 6 godzin porad psychologicznych);
- szkolenia zawodowe dla 60 os贸b prowadzone przez certyfikowane instytucje szkoleniowe;
- pomoc w podj臋ciu praktyki/sta偶u;
- stypendia za udzia艂 w sta偶u;
- gad偶ety promocyjne

Biuro Projektu znajduje si臋 w Katowicach na ul. Korfantego 141. Rekrutacja ju偶 si臋 rozpocz臋艂a.
Wi臋cej informacji oraz formularz zg艂oszeniowy znajd膮 Pa艅stwo na stronie internetowej Projektu :
http://badzkompetentny.pl/

» pobierz ulotk臋Konwencja ONZ o Prawach Os贸b Niepe艂nosprawnych

» zobacz wi臋cejZUS - PFRON - Informator dla os贸b niepe艂nosprawnych

» zobacz wi臋cejBezp艂atne porady dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 udzielane przez doradc贸w podatkowych.

Na 娄l膮sku ruszy艂a kolejna edycja akcji informacyjnej "Doradcy Podatkowi Niepe艂nosprawnym".
Do 30 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 doradcy podatkowi ze 娄l膮skiego Oddzia艂u Krajowej Izby Doradc贸w Podatkowych b臋d膮 prowadzili bezp艂atne konsultacje z zakresu ulg i uprawnie艅 podatkowych przys艂uguj膮cych osobom niepe艂nosprawnym i ich rodzinom.
Jest to ju偶 czwarta wsp贸lna akcja Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa 娄l膮skiego oraz Samorz膮du Doradc贸w Podatkowych - Oddzia艂u 娄l膮skiego.
Doradcy podatkowi dy偶uruj膮 pod numerem tel. kom.: 513 152 218.
Osoby niepe艂nosprawne, kt贸re zadzwoni膮 pod podany numer, mog膮 uzyska膰 informacje o przys艂uguj膮cych im ulgach i uprawnieniach podatkowych.
Na 偶yczenie osoby niepe艂nosprawnej doradca podatkowy b臋dzie oddzwania艂 na w艂asny koszt.Marcowa waloryzacja 艣wiadcze艅

Od 1 marca 2013 r. obowi膮zuj膮 » nowe kwoty najni偶szych emerytur i rent, a tak偶e dodatk贸w oraz kwot maksymalnych zmniejsze艅 emerytur i rent, z tytu艂u osi膮gania przychodu z dzia艂alno艣ci zarobkowej.

Wi臋cej informacji na ten temat znajd膮 Pa艅stwo na stronach internetowych Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych pod adresem: www.zus.plXI edycja konkursu LADY D. im. Krystyny Bochenek

Zapraszamy do zg艂aszania kandydatek do tytu艂u Lady D. 2013. Biuro Konkursu oczekuje na zg艂oszenia wyj膮tkowych pa艅 w pi臋ciu kategoriach: Dobry Start (dla najm艂odszych pa艅), Kultura i Sztuka, Sport, 呕ycie Spo艂eczne oraz 呕ycie Zawodowe.
Zg艂oszenia zawieraj膮ce uzasadnienie oraz dane kontaktowe do osoby lub organizacji zg艂aszaj膮cej i do kandydatki prosimy kierowa膰 na adres:lady_d@marekplura.pl do 25 marca 2013 roku.
Pobierz Regulamin Konkursu klikaj膮c » tutaj
Pobierz formularz zg艂oszeniowy klikaj膮c » tutaj
Wysy艂aj膮c zg艂oszenie kandydatki prosz臋 pami臋ta膰 o wys艂aniu przynajmniej jednej jej fotografii w wersji elektronicznej.
Gala Konkursu Lady D. 2013 im. Krystyny Bochenek zaplanowana jest na 7 maja 2013. Tak, jak w latach poprzednich, odb臋dzie si臋 w Sali Kolumnowej Sejmu RP o godzinie 12.00. Jej organizatorem b臋dzie Parlamentarny Zesp贸艂 ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych i Parlamentarna Grupa Kobiet. Patronat honorowy sprawuje pani Ewa Kopacz - Marsza艂ek Sejmu.
卢r贸d艂o: http://marekplura.home.pl/plura.pl/lady-d/lady-d-2013/Istotne zmiany w zapisach pilota偶owego programu "Aktywny samorz膮d"

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia 1013 r. wprowadzi艂a istotne zmiany w zapisach pilota偶owego programu "Aktywny samorz膮d". Program obecnie obejmuje m.in. tak偶e formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie "Student II". Aktualna, jednolita tre艣膰 programu znajduje si臋 pod adresem: www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/Konwencja o prawach os贸b niepe艂nosprawnych, sporz膮dzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

» zobacz wi臋cejPrzyjazneStudia.pl

Wy偶sze uczelnie, kt贸re s膮 przyjazne osobom niepe艂nosprawnym, mog膮 rejestrowa膰 si臋 portalu www.przyjaznestudia.pl
Idea portalu jest prosta. Stworzy膰 najwi臋ksza w Polsce baz臋 informacji na temat uczelni wy偶szych, kt贸re s膮 przyjazne osobom niepe艂nosprawnym. Portal powsta艂 w listopadzie 2012 r. i ma by膰 docelowo baz膮 informacji na temat polskich szk贸艂 wy偶szych przystosowanych dla student贸w niepe艂nosprawnych.
Autorami portalu s膮 osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮, kt贸re swym do艣wiadczeniem w poszukiwaniu dost臋pnych uczelni pragn膮 podzieli膰 si臋 z internautami. Rejestracja na 艂amach portalu PrzyjazneStudia jest ca艂kowicie darmowa. Pami臋taj! Niezale偶nie od tego czy poruszasz si臋 na w贸zku, nie s艂yszysz, nie widzisz lub masz problem z samodzielnym funkcjonowaniem - NIE PODDAWAJ SI臉!STUDIUJ!Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

» zobacz wi臋cejWsparcie os贸b ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi na rynku pracy

» zobacz wi臋cejZasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2012

» zobacz wi臋cejDzie艅 Otwarty dla Os贸b Niepe艂nosprawnych we wszystkich Oddzia艂ach ZUS

W zwi膮zku z obchodzonym w maju Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacj膮 Os贸b Niepe艂nosprawnych 30 maja 2012 roku Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych organizuje Dzie艅 Otwarty dla Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Celem przedsi臋wzi臋cia jest upowszechnienie wiedzy o prawach os贸b niepe艂nosprawnych oraz udost臋pnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnie艅 zwi膮zanych z ubezpieczeniami spo艂ecznymi oraz mo偶liwo艣ciami aktywizacji zawodowej os贸b niepe艂nosprawnych.
30 maja br. we wszystkich oddzia艂ach ZUS b臋d膮 dy偶urowa膰 eksperci Zak艂adu oraz przedstawiciele Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaci贸艂 Integracji i innych organizacji pozarz膮dowych realizuj膮cych zadania na rzecz os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮. B臋d膮 oni udziela膰 informacji dotycz膮cych 艣wiadcze艅 z ubezpiecze艅 spo艂ecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradz膮 r贸wnie偶, jak efektywnie szuka膰 pracy i optymalnie przygotowa膰 si臋 do procesu rekrutacji. Eksperci poinformuj膮 o r贸偶nych formach dofinansowania z PFRON oraz mo偶liwo艣ciach uczestnictwa w projektach Funduszu.Wyszukaj kopert w mie艣cie

» zobacz wi臋cejUlotki lek贸w dost臋pne dla niewidomych!

Infolinia stworzona specjalnie dla os贸b niewidomych i s艂abowidz膮cych
- BEZP艁ATNIE POD NUMEREM TEL. 800 706 848

Mamy ogromn膮 przyjemno艣膰 poinformowa膰 Pa艅stwa, i偶 wychodz膮c naprzeciw potrzebom os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮, a zw艂aszcza dla os贸b niewidomych i niedowidz膮cych firma "MEDsynC Skotnicki, Weksler" sp.j. uruchomi艂a bezp艂atn膮 infolini臋 pod nazw膮 "Ulotka Audio" udost臋pniaj膮c膮 tre艣膰 ulotek farmaceutycznych w wersji d慕wi臋kowej, zgodnie z obowi膮zuj膮cym Prawem Farmaceutycznym.
Bezp艂atny dost臋p do ulotek w wersji d慕wi臋kowej mo偶liwy jest z ka偶dego miejsca w kraju, za pomoc膮 telefon贸w stacjonarnych, kom贸rkowych i internetowych. Wystarczy wybra膰 numer infolinii 800 706 848, a nast臋pnie wprowadzi膰 nazw臋 leku za pomoc膮 klawiatury telefonu (na zasadzie pisania sms-a z u偶yciem s艂ownika T9). Infolinia "Ulotka Audio" ma charakter rozwojowy - lista ulotek zwi臋ksza si臋 systematycznie. Aktualny katalog udost臋pnionych ulotek farmaceutycznych dost臋pny jest na stronie:
» www.medsync.pl

W ramach infolinii dzia艂a Serwis Konsultanta; konsultanci udzielaj膮 informacji technicznych na temat dzia艂ania systemu oraz s艂u偶膮 pomoc膮 w poruszaniu si臋 po us艂ugach infolinii. Infolinia dzia艂a 24 godziny na dob臋 we wszystkie dni tygodnia, natomiast konsultanci s膮 dost臋pni w dni powszednie od godziny 08.00 do 20.00. Infolinia nie zawiera tre艣ci reklamowych.
» zobacz plakat
» spis lek贸wTelefoniczny, bezp艂atny dy偶ur prawnika

» zobacz wi臋cejNowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011

W zeznaniu za 2011 r. podatnik ponownie ma prawo skorzysta膰 z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz wydatk贸w zwi膮zanych z u艂atwieniem wykonywania czynno艣ci 偶yciowych, poniesionych przez podatnika b臋d膮cego osob膮 niepe艂nosprawn膮 lub podatnika, na kt贸rego utrzymaniu pozostaj膮 w tym roku osoby niepe艂nosprawne. » czytaj wi臋cej

» informacja z Ministerstwa Finans贸w
» limity odlicze艅 w podatku dochodowymLegislacjon - nowy portal internetowy

Koalicja na Rzecz Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ci膮, zrzeszaj膮ca organizacje pozarz膮dowe dzia艂aj膮ce na rzecz os贸b z r贸偶nymi rodzajami niepe艂nosprawno艣ci, uruchomi艂a specjalny serwis internetowy akt贸w prawnych dotycz膮cych tej grupy spo艂ecznej.
» www.legislacjon.plKomisja Europejska o prawach niepe艂nosprawnych pasa偶er贸w

» zobacz wi臋cejWybory bez barier - dostosowanie organizacji wybor贸w do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych

» zobacz wi臋cejLodo艂amacze 2011
Konkurs dla Pracodawc贸w Wra偶liwych Spo艂ecznie.

» zobacz wi臋cejGodziny pracy os贸b niepe艂nosprawnych

POPON: pracodawcy zapominaj膮, 偶e 8-godzinny dzie艅 pracy dla os贸b ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci b臋dzie obowi膮zywa艂 dopiero od stycznia 2012 r.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie 1 stycznia, zak艂ada, 偶e jeszcze przez rok czas pracy os贸b ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci nie b臋dzie m贸g艂 przekroczy膰 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. - Po tym okresie skr贸cony czas pracy nie b臋dzie dotyczy艂 "z automatu" 偶adnej grupy niepe艂nosprawnych - m贸wi Mateusz Brz膮kowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawc贸w Os贸b Niepe艂nosprawnych (POPON).
Czy w 2012 r. i w kolejnych latach b臋dzie zatem istnia艂a jaka艣 mo偶liwo艣膰 skr贸cenia czasu pracy dla pracownik贸w z niepe艂nosprawno艣ci膮? Jak najbardziej! Pracodawcy musz膮 liczy膰 si臋 z tym, 偶e po ocenie stanu zdrowia osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 znaczn膮 lub umiarkowan膮 lekarz mo偶e wyda膰 za艣wiadczenie o konieczno艣ci skr贸cenia czasu jej pracy do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Tak膮 skr贸con膮 norm臋 czasu pracy pracodawca b臋dzie musia艂 stosowa膰 od dnia dostarczenia przez pracownika dokumentu od lekarza.
Wprowadzenie w nowelizacji zbyt wielu nowych przepis贸w jednocze艣nie i to z r贸偶nymi datami wej艣cia w 偶ycie spowodowa艂o, 偶e i pracodawcy, i pracownicy z niepe艂nosprawno艣ci膮 czuj膮 si臋 zdezorientowani. - Trafia do nas wiele pyta艅 w sprawie czasu pracy. Obie strony z pewno艣ci膮 musz膮 si臋 przygotowa膰: osoby niepe艂nosprawne powinny zda膰 sobie spraw臋, 偶e bez odpowiedniego za艣wiadczenia lekarskiego b臋d膮 pracowa膰 godzin臋 d艂u偶ej, a pracodawcy - zwr贸ci膰 uwag臋 na ewentualne podzia艂y w艣r贸d za艂ogi i zapewne pocz膮tkowe trudno艣ci z dostosowaniem si臋 do tej zmiany- komentuje Mateusz Brz膮kowski.
W 2012 r. pozosta艂e uprawnienia pracownik贸w z niepe艂nosprawno艣ci膮 nie ulegn膮 zmianie.

卢r贸d艂o: Polska Organizacja Pracodawc贸w Os贸b Niepe艂nosprawnychwww.niepelnosprawni.pl

» Elektroniczna deklaracja
» E-biznes bez barier
» ZUS znalaz艂 spos贸b na fa艂szywe zwolnienia lekarskie
» Grosz do grosza - wzboga膰 si臋, oszcz臋dzaj膮c
» "Powr贸t do 偶ycia" Beaty Peszko
» Robert Szaj prezesem PZSN STARTZmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym - parkowanie na "kopertach"

Zgodnie z ustaw膮 z dnia 22 lipca 2010 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym od 4 wrze艣nia 2010 roku wchodz膮 w 偶ycie nowe uregulowania w zakresie ruchu drogowego.
Drogi wewn臋trzne, w tym tak偶e dojazdowe do grunt贸w rolnych i le艣nych, b臋d膮 traktowane tak jak drogi publiczne.
Jednak wed艂ug nowelizacji, aby nowe przepisy mia艂y zastosowanie na drodze wewn臋trznej, b臋dzie ona musia艂a by膰 oznaczona jako strefa ruchu.
Strefa ruchu (wg nowelizacji) to obszar obejmuj膮cy co najmniej jedn膮 drog臋 wewn臋trzn膮, na kt贸rej wjazdy i wyjazdy oznaczono odpowiednimi znakami drogowymi. O utworzeniu strefy ruchu zadecyduje zarz膮dca lub w艂a艣ciciel terenu.

Zgodnie z rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w z 5 listopada 2008 r. kierowcy parkuj膮cy bezprawnie na "kopertach" dla pojazd贸w karani s膮 mandatem w wysoko艣ci 500 z艂 i dostaj膮 5 pkt. karnych.
Teraz 500 z艂 mandatu trzeba b臋dzie zap艂aci膰 tak偶e za nielegalne zaj臋cie "koperty" na parkingach pod centrami handlowymi i na osiedlowych uliczkach.
Zgodnie te偶 z najnowsz膮 nowelizacj膮, pojazd postawiony bezprawnie na "kopercie" zostanie odholowany na parking policyjny.
Holowanie i post贸j auta to dodatkowy koszt w wysoko艣ci ok. 500 z艂.W艂膮czanie os贸b ze znacznym i g艂臋bokim stopniem upo艣ledzenia umys艂owego

» zobacz wi臋cejWiem co chc臋! Kupuj臋 to co chc臋!

» zobacz wi臋cejUnia Europejska przeciwko wykluczaniu spo艂ecznemu

» zobacz wi臋cejTwoje prawa obywatelskie

» zobacz wi臋cej
» zobacz wi臋cejTwoje dziecko jest inne

» zobacz wi臋cejNauka i praca os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮

» zobacz wi臋cejMiejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej zaprasza do udzia艂u w grupie wsparcia dla os贸b, kt贸re opiekuj膮 si臋 niepe艂nosprawnymi.

W grupie wsparcia b臋dziesz mia艂 okazj臋 podzieli膰 si臋 w艂asnymi do艣wiadczeniami i uczuciami, poruszy膰 nurtuj膮ce Ci臋 tematy, a przede wszystkim spotkasz ludzi, kt贸rzy s膮 w podobnej sytuacji, zrozumiej膮 Ci臋 i udziel膮 Ci wsparcia. Spotkania pozwol膮 na pokonanie przeciwno艣ci, z kt贸rymi borykaj膮 si臋 na co dzie艅 rodziny opiekuj膮ce si臋 niepe艂nosprawnymi.

Pierwsze spotkanie organizacyjno - informacyjne odb臋dzie si臋 w dniu 14.09.2010 r.

Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 765 62 42 lub osobi艣cie w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej, pok贸j 42 ( III pi臋tro ).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
ul. Szkolna 17, Siemianowice 娄l膮skieMasz prawo do...

» zobacz wi臋cejDyskryminacja dotyka bardzo g艂臋boko

» zobacz wi臋cejDyrektywa Europejska w sprawie r贸wnego traktowania przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu

» zobacz wi臋cejZg艂o艣 pe艂nomocnika do 10 czerwca

Osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮, kt贸re chc膮 odda膰 g艂os w najbli偶szych wyborach prezydenckich, mog膮 to zrobi膰 poprzez swojego pe艂nomocnika. Wniosek o sporz膮dzenie aktu pe艂nomocnictwa do g艂osowania powinien trafi膰 do gminy najp贸慕niej 10 czerwca. Tak przewiduje projekt rozporz膮dzenia przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewn臋trznych i Administracji.

Procedura zg艂oszenia pe艂nomocnika wyborczego
Najp贸慕niej do 10 czerwca wype艂niony i podpisany przez wyborc臋 wniosek o ustanowienie pe艂nomocnika musi trafi膰 do urz臋du gminy. Je艣li wyborca nie mo偶e z艂o偶y膰 podpisu, rozporz膮dzenie MSWiA dopuszcza umieszczenie na dokumencie tuszowego odcisku palca lub pozostawienie pustej rubryki. Nast臋pnie, je艣li wniosek spe艂nia wymagania formalne, samorz膮d uzgadnia z wyborc膮 lub samodzielnie wyznacza termin sporz膮dzenia w艂a艣ciwego aktu pe艂nomocnictwa do g艂osowania w obecno艣ci w贸jta lub pracownika urz臋du gminy. Na koniec taki dokument dor臋czany jest pe艂nomocnikowi.

» Pe艂nomocnictwo do g艂osowaniaw wyborach Prezydenckich RP 2010
» Wniosek o sporz膮dzenie aktu pe艂nomocnictwa do g艂osowania: wersja doc, wersja pdf
» Zgoda na przyj臋cie pe艂nomocnictwa do g艂osowania: wersja doc, wersja pdfOd 1 marca mo偶na wnioskowa膰 o zwolnienie z abonamentu radiowo - telewizyjnego

Emeryci, trwale niezdolni do pracy renci艣ci, a tak偶e bezrobotni b臋d膮 mogli od 1 marca br. sk艂ada膰 na poczcie wnioski o zwolnienie z abonamentu radiowo- telewizyjnego. Tego dnia wejd膮 w 偶ycie przepisy nowej ustawy abonamentowej, kt贸re poszerzy艂y kr膮g uprawnionych do ulgi.

Zgodnie z nowymi przepisami, abonamentu nie b臋d膮 musia艂y p艂aci膰 r贸wnie偶 osoby, kt贸re uko艅czy艂y 60. rok 偶ycia i maj膮 prawo do emerytury mniejszej ni偶 50 proc. przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia. Aby zgodnie z prawem przesta膰 p艂aci膰 abonament, trzeba dope艂ni膰 formalno艣ci na poczcie - samo bycie emerytem czy bezrobotnym automatycznie nie oznacza zwolnienia z op艂aty.

Ulga nie b臋dzie przys艂ugiwa膰 tym osobom ju偶 od 1 marca, ale najwcze艣niej miesi膮c p贸慕niej.

Ustawa m贸wi, 偶e od 1 marca mo偶na sk艂ada膰 wnioski, a zwolnienie z op艂aty b臋dzie obowi膮zywa膰 od nast臋pnego miesi膮ca.
Osoby, kt贸re op艂aci艂y abonament na d艂u偶szy okres z g贸ry (np. na ca艂y 2010 r.), dostan膮 zwrot odpowiedniej kwoty.

Wymagane dokumenty zale偶膮 od kategorii osoby uprawnionej, np. w przypadku emeryta musi to by膰 dokument potwierdzaj膮cy t臋 emerytur臋 i informacja o jej wysoko艣ci, a w przypadku bezrobotnego - za艣wiadczenie z urz臋du pracy.
Na poczcie b臋dzie mo偶na dowiedzie膰 si臋 dok艂adnie, jakie dokumenty nale偶y z艂o偶y膰.

W ubieg艂ym roku Trybuna艂 Konstytucyjny bada艂 nowelizacj臋 ustawy abonamentowej na wniosek prezydenta. Trybuna艂 uzna艂, 偶e chocia偶 tryb uchwalenia ustawy by艂 niezgodny z konstytucj膮, to przepisy dotycz膮ce zwolnie艅 mog膮 wej艣膰 w 偶ycie. Prezydent kwestionowa艂 zgodno艣膰 noweli z konstytucj膮, bo ogranicza wp艂ywy z abonamentu w trakcie roku bud偶etowego, nie wskazuj膮c rekompensaty dla tego ubytku. Trybuna艂 zakwestionowa艂 m.in. wprowadzenie przez Senat poprawki poszerzaj膮cej kr膮g zwolnionych z abonamentu o osoby represjonowane i internowane.

Jak informuje KRRiT na swojej stronie internetowej, standardowa op艂ata za u偶ywanie odbiornika radiowego wynosi miesi臋cznie 5,30 z艂, a za odbiorniki telewizyjne lub telewizyjne i radiowe - 17 z艂 miesi臋cznie. Ta sama wysoko艣膰 op艂aty obowi膮zuje r贸wnie偶 wtedy,
gdy w gospodarstwie domowym jest kilka telewizor贸w czy odbiornik贸w radiowych (dotyczy to np. radia samochodowego i radia w domku letniskowym). KRRiT informuje, 偶e odbiornikiem rtv nie jest telewizor "niepod艂膮czony trwale ani czasowo do 偶adnej instalacji umo偶liwiaj膮cej odbi贸r programu, pe艂ni膮cy rol臋 monitora lub wykorzystywany wy艂膮cznie do cel贸w produkcyjnych". Odbiornikami rtv nie s膮 wed艂ug Krajowej Rady komputer i telefon kom贸rkowy, bo ich g艂贸wne przeznaczenie jest inne.Niepe艂nosprawni - Podatki 2009

» PORADNIK - podatek dochodowy od os贸b fizycznych娄l膮skie Stowarzyszenie Kulturalnych Os贸b Niepe艂nosprawnych
w Siemianowicach 娄l膮skich

» http://muza-wsiemianowicachslaskich.blog.onet.pl/Konkurs Lodo艂amacze 2010

Zg艂oszenia do konkursu mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie lub poczt膮 (tradycyjn膮 i elektroniczn膮) w oddzia艂ach POPON w Warszawie, Gda艅sku, Bydgoszczy, 艁odzi, Poznaniu, we Wroc艂awiu, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie - do 16 kwietnia 2010 r.Poradniki dla os贸b niepe艂nosprawnych

» RODZINA - Normalno艣膰 w niepe艂nosprawno艣膰i
» Dost臋pno艣膰 polskich wy偶szych uczelni dla os贸b niepe艂nosprawnychPortal dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮

» http://niepelnosprawni.pl/Zmiany w sprawie orzekania o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci

Minister Pracy i Polityki Spo艂ecznej na podstawie art. 6c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz.U z 2008 r. Nr 14,poz. 92, z poz.92, z p贸慕. zm.) zmieni艂 rozporz膮dzenie w sprawie orzekania
o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci, a oto niekt贸re z bardziej istotnych wprowadzonych zmian:

1) w 搂 5 dodaje si臋 ust. 3 w brzmieniu :

"3. Przy ocenie:

1) konieczno艣ci korzystania przez dziecko z systemu 艣rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji- bierze si臋 pod uwag臋, czy wyst臋puje ograniczenie lub brak zdolno艣ci do wykonywania czynno艣ci stosownie do wieku, p艂ci i 艣rodowiska, kt贸re umo偶liwi膮 osi膮gni臋cie niezale偶no艣ci fizycznej;
2) konieczno艣ci korzystania przez dziecko z prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju- bierze pod uwag臋 rodzaj niepe艂nosprawno艣ci, w szczeg贸lno艣ci , czy dziecko porusza si臋 na w贸zku inwalidzkim, jest le偶膮ce, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarm贸w i innych czynno艣ci fizjologicznych;
3) obni偶onej sprawno艣ci ruchowej dziecka, o kt贸rej mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy, bierze si臋 pod uwag臋, czy niepe艂nosprawno艣膰 powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu si臋 i przemieszczaniu si臋".

6) w 搂 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba niepe艂nosprawna posiadaj膮ca orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub stopniu niepe艂nosprawno艣ci wydane na czas okre艣lony mo偶e wyst膮pi膰 z wnioskiem, o kt贸rym mowa w 搂 6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepe艂nosprawno艣ci lub stopnia niepe艂nosprawno艣ci, nie wcze艣niej ni偶 30 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci posiadanego orzeczenia."

9) w 搂 32 :

a) w ust. 1 dodaje si臋 pkt 12 w brzmieniu:

"12) ca艂o艣ciowe zaburzenia rozwojowe, powsta艂e przed 16 rokiem 偶ycia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji spo艂ecznych, lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowa艅, zainteresowa艅 i aktywno艣ci o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.",
b) w ust. 2 dodaje si臋 pkt 12 w brzmieniu :

"12) 12-C -ca艂o艣ciowe zaburzenia rozwojowe.";

Rozporz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyj膮tkiem 搂 1 pkt 8, wchodzi w 偶ycie z dniem 1 pa慕dziernika 2010 r.Lodo艂amacze - Prze艂amujemy lody oboj臋tno艣ci

Polska Organizacja Pracodawc贸w Os贸b Niepe艂nosprawnych ma zaszczyt zaprosi膰 Pa艅stwa
do udzia艂u w V edycji konkursu propaguj膮cego zatrudnianie os贸b niepe艂nosprawnych
Lodo艂amacze 2010.

Ide膮 konkursu Lodo艂amacze jest nagradzanie firm, przedsi臋biorc贸w i os贸b prywatnych wybitnie anga偶uj膮cych si臋 w rozwi膮zywanie problem贸w os贸b niepe艂nosprawnych, tworz膮cych nowe i coraz lepszej jako艣ci miejsca pracy oraz dostrzegaj膮cych sens i konieczno艣膰 ich aktywizacji zawodowej.

Statuetka Lodo艂amacza jest wyr贸偶nieniem dla tych, kt贸rzy decyduj膮c si臋 na zatrudnienie os贸b niepe艂nosprawnych, jednocze艣nie prowadz膮 wobec nich przyjazn膮 polityk臋 personaln膮, prze艂amuj膮 bariery, walcz膮 z niech臋ci膮 i oboj臋tno艣ci膮 spo艂ecze艅stwa.

Inicjatywa w szczeg贸lno艣ci skierowana jest do tych przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy maj膮 艣wiadomo艣膰, i偶 prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzy艣ci ich firmom, ale wiedz膮, jak du偶e znaczenie ma praca w procesie integracji pe艂no i niepe艂nosprawnych.

Pragniemy, by idea konkursu zainteresowa艂a r贸wnie偶 tych z Pa艅stwa, kt贸rzy z problematyk膮 os贸b niepe艂noprawnych w pracy jeszcze si臋 nie zetkn臋li, by poprzez wymian臋 do艣wiadcze艅 mogli
si臋 przekona膰, 偶e s膮 oni wspania艂ymi pracownikami, zaanga偶owanymi w sprawy firmy.

Istota Konkursu Lodo艂amacze zawiera si臋 w czterech punktach:
- promocja przedsi臋biorstw, kt贸re wyr贸偶niaj膮 si臋 profesjonaln膮 polityk膮 personaln膮, w spos贸b szczeg贸lny otwart膮 na problemy os贸b niepe艂nosprawnych,
- zach臋ta do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracownik贸w niepe艂nosprawnych oraz podnoszenia standardu ju偶 istniej膮cych,
- pom贸c w zarz膮dzaniu zasobami ludzkimi os贸b niepe艂nosprawnych poprzez wskazanie odpowiednich wzorc贸w i analiz臋 poziomu inwestowania w rozw贸j niepe艂nosprawnych pracownik贸w oraz klimatu i kultury organizacyjnej przedsi臋biorstw zatrudniaj膮cych osoby niepe艂nosprawne,
- propagowanie w艣r贸d pracodawc贸w dzia艂alno艣ci prospo艂ecznej oraz cz艂onkostwa w organizacjach pozarz膮dowych.
Konkurs podzielony zosta艂 na dwa etapy: regionalny - wy艂aniaj膮cy laureat贸w poszczeg贸lnych rejon贸w kraju, oraz centralny - w kt贸rym finali艣ci zmierz膮 si臋 w walce o laur Lodo艂amaczy 2010
Konkurs sk艂ada si臋 z dw贸ch etap贸w: Regionalnego (I) i Centralnego (II).
W pierwszym etapie, Kapitu艂y Regionalnego Etapu, na podstawie nades艂anych materia艂贸w dokonaj膮 analizy i wy艂oni膮 finalist贸w regionalnych laureat贸w w kategoriach:
- Zak艂ad Pracy Chronionej
- Otwarty Rynek
- Pracodawca Nieprzedsi臋biorca (m.in.: administracja publiczna, NGO, organizacje, uczelnie wy偶sze, stowarzyszenia itp.)
- Przedsi臋biorca - Osoba Niepe艂nosprawna

Regionalni zwyci臋zcy automatycznie przechodz膮 do Centralnego Etapu Konkursu, w kt贸rym Kapitu艂a wy艂oni og贸lnopolskich Lodo艂amaczy 2010.

Kapitu艂y maj膮 prawo do przyznania dodatkowych wyr贸偶nie艅 w kategoriach:
- Super Lodo艂amacz
- Lodo艂amacz Specjalny

Jak wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie?
Aby zg艂osi膰 lub nominowa膰 firm臋 lub instytucje do Konkursu, wystarczy skontaktowa膰 si臋
z najbli偶szym regionalnym oddzia艂em Polskiej Organizacji Pracodawc贸w Os贸b Niepe艂nosprawnych

POPON ODDZIA艁 娄L藝SKI
Plac Grunwaldzki 8-10 pok贸j 100, 40-950 Katowice
tel.: (32) 782 60 20, 509 825 167
email: biuro@katowice.popon.pl

wi臋cej informacji o Konkursie LODO艁AMACZE 2010 oraz wnioski do pobrania na stronie : www.lodolamacze.info.pl

Zg艂oszenia przyjmowane s膮 do 15 marca 2010 roku.

Rozwi膮zanie Konkursu i og艂oszenie wynik贸w nast膮pi 8 czerwca 2010 roku, podczas
Wielkiej Gali LODO艁AMACZY, kt贸ra odb臋dzie si臋 na Zamku Kr贸lewskim w Warszawie.

W styczniu i w lutym na terenie ca艂ej Polski odb臋d膮 si臋 konferencje prasowe inauguruj膮ce
Konkurs dla Pracodawc贸w Wra偶liwych Spo艂ecznie, Lodo艂amacze 2010:

Pozna艅 - 13 stycznia, godz. 11.00. Miejsce: Urz膮d Miasta Pozna艅,
艁贸d慕 - 26 stycznia, godz. 11.00. Miejsce: Urz膮d Miasta 艁odzi,
Gda艅sk - 27 stycznia, godz. 11.00. Miejsce: Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki,
Wroc艂aw - 2 lutego, godz. 12.00. Miejsce: Dolno艣l膮ski Urz膮d Wojew贸dzki,
Rzesz贸w - 2 lutego, godz. 10.00. Miejsce: Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej,
Katowice - 3 lutego, godz. 11.00. Miejsce: INTROL Sp. z o.o.,
Warszawa - 8 lutego, godz. 11.00. Miejsce: Polska Agencja Prasowa,
Krak贸w - 10 lutego, godz. 10.00. Miejsce: Laboratorium Cogito Sp. z o.o.Zmiana zasad ustalania prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego b臋dzie ustalane niezale偶nie od dochod贸w rodziny i na czas nieokre艣lony, a je偶eli orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci by艂o wydane na czas okre艣lony - do ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸rym up艂ywa termin wa偶no艣ci orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesi臋cy, licz膮c od dnia wydania orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, zostanie z艂o偶ony wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, prawo to b臋dzie ustalane pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym z艂o偶ono wniosek o ustalenie niepe艂nosprawno艣ci lub stopnia niepe艂nosprawno艣ci.
W wyniku nowelizacji, 艣wiadczenie piel臋gnacyjne b臋dzie przys艂ugiwa艂o osobie innej ni偶 spokrewniona w pierwszym stopniu, na kt贸rej ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny, pod warunkiem, 偶e nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawowa膰 opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach nale偶y do organu w艂a艣ciwego.
W przypadku w膮tpliwo艣ci, co do spe艂niania warunk贸w, od kt贸rych uzale偶nione jest prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego organ w艂a艣ciwy b臋dzie m贸g艂 przeprowadzi膰 wywiad, a tak偶e wyst膮pi膰 do o艣rodka pomocy spo艂ecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, je偶eli okoliczno艣ci te zosta艂y ustalone w rodzinnym wywiadzie 艣rodowiskowym przeprowadzonym nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed dniem otrzymania przez o艣rodek pomocy spo艂ecznej wniosku o udzielenie informacji.
Do post臋powa艅 w sprawie ustalenia prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego za okresy zasi艂kowe przypadaj膮ce przed dniem 1 stycznia 2010 r., rozpocz臋tych przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2010 r.) i niezako艅czonych ostateczn膮 decyzj膮, maj膮 zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niekt贸rych ustaw zwi膮zanych z realizacj膮 wydatk贸w bud偶etowych
art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

» pobierz tre艣膰 ustawyOg贸lnopolski miesi臋cznik dla niepe艂nosprawnych "BARIERY"

» czytaj numer gazetyNowy, darmowy program komputerowy dla os贸b niepe艂nosprawnych

W Instytucie Elektroniki Politechniki 艁贸dzkiej powsta艂 nowy program, dzi臋ki kt贸remu sparali偶owani b臋d膮 mogli przegl膮da膰 Internet i pisa膰 na komputerze. Autork膮 aplikacji jest pani doktor Aleksandra Kr贸lak.
Potrzebny jest komputer i kamera internetowa wycelowana w twarz u偶ytkownika. Program dzia艂a w ten spos贸b, i偶 kamera rejestruje ka偶de d艂u偶sze mrugni臋cie powiek膮-musi ono trwa膰 przynajmniej jedn膮 czwart膮 sekundy. Mrugni臋cie jest rozpoznawane przez system i interpretowane jako klikni臋cie. Za pomoc膮 kolejnych mrugni臋膰 niepe艂nosprawny porusza si臋 po wierszach klawiatury, potem po poszczeg贸lnych znakach, na koniec akceptuj膮c jeden z nich. Je偶eli sama klawiatura nie wystarczy, w osobnym oknie mo偶na otworzy膰 dzia艂aj膮c膮 na podobnej zasadzie mysz. Aleksandra Kr贸lak m贸wi, 偶e oprogramowania mo偶na u偶ywa膰 do obs艂ugi wszystkich program贸w na komputerach PC.
Oprogramowanie by艂o testowane przez osoby niepe艂nosprawne, m.in. przez podopiecznych fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko"

» zobacz wi臋cejZmiana przepis贸w dotycz膮ca wydawania kart parkingowych

Urz膮d Miasta w Siemianowicach 娄l膮skich informuje, 偶e od 23 wrze艣nia 2009 roku zmieniaj膮 si臋 przepisy dotycz膮ce wydawania kart parkingowych dla os贸b niepe艂nosprawnych.

Zgodnie z nowelizacj膮 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2009 r Nr 97, poz. 802) kart臋 parkingow膮 b臋dzie mo偶na otrzyma膰 tylko na podstawie orzecze艅 wydawanych przez Miejski Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci, to jest :

  • orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci,
  • orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci ,
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅

wraz ze wskazaniem spe艂nienia w punkcie 9 orzeczenia przes艂anek okre艣lonych w art. 8 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepe艂nosprawno艣ci b臋d膮 mog艂y otrzyma膰 kart臋 parkingowa tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepe艂nosprawno艣ci oznaczonej symbolem 05- R (upo艣ledzenie narz膮du ruchu) lub 10- N (choroby neurologiczne).

Karty parkingowej nie b臋dzie mo偶na otrzyma膰 na podstawie orzecze艅 wydawanych przez organy rentowe - Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, Komisj臋 ds. Rolnictwa, MSWiA.

Bez zmian pozostaj膮: op艂ata za wydanie dokumentu (25 z艂otych) oraz tryb post臋powania w sprawie.

Zachowuj膮 wa偶no艣膰 karty parkingowe wydane na podstawie przepis贸w obowi膮zuj膮cych do 22.IX.2009 r.

Wnioski o ustalenie stopnia niepe艂nosprawno艣ci mo偶na sk艂ada膰 w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Siemianowicach 娄l膮skich mieszcz膮cym si臋 przy ulicy Szkolnej 17 pok贸j nr 7, tel. (032) 220-26-64 w poniedzia艂ek, 艣rod臋 oraz pi膮tek w godz. 10 : 00 - 13 :00

© Urz眃 Miasta Siemianowice 眘kie